Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń” - Aktualności - KMP Opole

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń”

Na Opolszczyźnie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące „Założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce". „Mapy” to istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie z samorządami, instytucjami, a przede wszystkim lokalną społecznością.

Przy tworzeniu map brane są pod uwagę między innymi informacje z badań opinii społecznej, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb i inspekcji. Ich stworzenie pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z założenia, „mapy zagrożeń" mają być narzędziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Pomogą też lepiej zarządzać siłami i środkami policyjnymi.

Konsultacje w powiecie opolskim.

Powiat Opole

Gmina Opole

Gmina Dobrzeń Wielki

-Dobrzeń Wielki

-Łubniany

-Murów

-Popielów

Gmina Niemodlin

- Niemodlin

- Dąbrowa

- Komprachcice

- Tułowice

Gmina Ozimek

- Ozimek

- Chrząstowice

- Tarnów Opolski

- Turawa

Gmina Prószków