Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim - Kontakt - KMP Opole

Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim

KOMISARIAT POLICJI W DOBRZENIU WIELKIM:

46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 54

Komendant: podkom. Bogusław Walkowicz - tel. 774032490

Dyżurny: tel. 77 403 24 90, faks 77 406 56 23 - służba całodobowa

DZIELNICOWI:

Kierownik Dzielnicowych: asp. szt. Arkadiusz Papiewis, tel. 77/403-24-90

Rejon służbowy numer 39 - st. asp. Marek Godecki, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 104,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki39@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Dobrzeń Mały wszystkie
Dobrzeń Wielki wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, które występuje w miejscowości Dobrzeń Wielki w rejonie deptaka, placu zabaw i siłowni znajdujących się pomiędzy Urzędem Gminy a Osiedlem Energetyk.

Rejon służbowy numer 40 - asp. Krzysztof Załuski, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 117,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki40@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Chróścice wszystkie
Kup wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zaśmiecaniu i spożywaniu, oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego, które występuje w miejscowości Kup ul. Rynek w obrębie siłowni na wolnym powietrzu.

Rejon służbowy numer 41 - st. asp. Monika Solich, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 145,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki41@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Karłowice wszystkie
Kolonia Popielowska wszystkie
Kurznie wszystkie
Popielów wszystkie
Rybna wszystkie
Stare Kolnie wszystkie
Stobrawa wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2018 r. do 30.12.2018 r. podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, które występują w miejscowości Karłowice w rejonie sklepu spożywczego przy skrzyżowaniu ulicy Polnej z ul. Kolejową.

Rejon służbowy numer 42 - st. sierż. Wojciech Gieża, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 203,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki42@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Kaniów wszystkie
Kuźnica Katowska wszystkie
Lubienia wszystkie
Nowe Siołkowice wszystkie
Stare Siołkowice wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, ciszy nocnej, oraz zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, które występuje w miejscowości Stare Siołkowice ul. Kowalska w rejonie placu zabaw NIVEA.

Rejon służbowy numer 43 - mł. asp. Łukasz Bernacki, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 215,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki343@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Biadacz wszystkie
Kępa wszystkie
Kolanowice wszystkie
Luboszyce wszystkie
Łubniany wszystkie
Masów wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, ciszy nocnej, oraz zaśmiecaniu, niszczeniu mienia i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, które występuje w miejscowości Luboszyce ul. Szkolna w rejonie boiska sportowego.

Rejon służbowy numer 44 - asp. Robert Walos, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 321,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki44@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Brynica wszystkie
Dąbrówka Łubniańska wszystkie
Grabie wszystkie
Jełowa wszystkie
Kobylno wszystkie
Kobylno Niwa wszystkie
Kosowce wszystkie
Surowina wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania czynów polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, a także niszczeniu mienia, które występuje w miejscowości Jełowa ul. Wolności w rejonie sklepu GS i budynku OSP.

Rejon służbowy numer 45 - asp. szt. Waldemar Szyporta, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 306,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki45@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Czarna Woda wszystkie
Grabczok wszystkie
Grabice wszystkie
Kęszyce wszystkie
Kupilas wszystkie
Mańczok wszystkie
Młodnik wszystkie
Murów wszystkie
Okoły wszystkie
Radomierowice wszystkie
Święciny wszystkie
Zagwiździe wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, które występuje w miejscowości Murów ul. Polna w rejonie placu zabaw i przyległego terenu rekreacyjnego.

Rejon służbowy numer 46 - st. sierż. Mateusz Gnap, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 327,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki46@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Bukowo wszystkie
Dębiniec wszystkie
Kały wszystkie
Morcinek wszystkie
Nowe Budkowice wszystkie
Stare Budkowice wszystkie
Wojszyn wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska zaśmiecania terenów leśnych pomiędzy miejscowościami Stare Budkowice i Dębiniec ( dzikie wysypisko śmieci).