Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim - Kontakt - KMP Opole

Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim

KOMISARIAT POLICJI W DOBRZENIU WIELKIM:

46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 54

Komendant: asp. sztab. Bogusław Walkowicz - tel. 774032490

Dyżurny: tel. 77 403 24 90, faks 77 406 56 23 - służba całodobowa

DZIELNICOWI:

Kierownik Dzielnicowych: asp. szt. Arkadiusz Papiewis, tel. 77/403-24-90

Rejon służbowy numer 39 - st. asp. Marek Godecki, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 104,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki39@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Dobrzeń Mały wszystkie
Dobrzeń Wielki wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska łamania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym przez kierujących pojazdami nie stosujących się do zakazu zatrzymywania, oraz zakazu ruchu w obu kierunkach, które występuje w rejonie Szkoły Podstawowej ul. Kościelna w Dobrzeniu Wielkim.

Rejon służbowy numer 40 - asp. Krzysztof Załuski, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 117,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki40@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Chróścice wszystkie
Kup wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, które występuje w rejonie dworca PKP ul. Cebuli w Chróścinie.

Rejon służbowy numer 41 - st. asp. Monika Solich, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 145,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki41@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Karłowice wszystkie
Kolonia Popielowska wszystkie
Kurznie wszystkie
Popielów wszystkie
Rybna wszystkie
Stare Kolnie wszystkie
Stobrawa wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, które występuje w rejonie wału przeciwpowodziowego ul. Krótka w miejscowości Stare Kolnie.

Rejon służbowy numer 42 - st. sierż. Wojciech Gieża, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 203,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki42@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Kaniów wszystkie
Kuźnica Katowska wszystkie
Lubienia wszystkie
Nowe Siołkowice wszystkie
Stare Siołkowice wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, ciszy nocnej, oraz zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, które występuje w rejonie restauracji "Stantin" i przystanku PKS ul. Michała w Starych Siołkowicach.

Rejon służbowy numer 43 - mł. asp. Łukasz Bernacki, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 215,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki343@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Biadacz wszystkie
Kępa wszystkie
Kolanowice wszystkie
Luboszyce wszystkie
Łubniany wszystkie
Masów wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska łamania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym przez kierujących pojazdami, którzy parkują samochody w miejscach niedozwolonych stwarzając tym zagrożenie w ruchu drogowym, które występuje w rejonie kościoła ul. Dworcowa w Łubnianach.

Rejon służbowy numer 44 - asp. Robert Walos, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 321,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki44@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Brynica wszystkie
Dąbrówka Łubniańska wszystkie
Grabie wszystkie
Jełowa wszystkie
Kobylno wszystkie
Kobylno Niwa wszystkie
Kosowce wszystkie
Surowina wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania czynów polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, a także niszczeniu mienia, które występuje na terenie Przedszkola Publicznego ul. Oleska w Jełowej.

Rejon służbowy numer 45 - asp. szt. Waldemar Szyporta, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 306,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki45@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Czarna Woda wszystkie
Grabczok wszystkie
Grabice wszystkie
Kęszyce wszystkie
Kupilas wszystkie
Mańczok wszystkie
Młodnik wszystkie
Murów wszystkie
Okoły wszystkie
Radomierowice wszystkie
Święciny wszystkie
Zagwiździe wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, a także kradzieżom sklepowym, które występują w rejonie sklepu Dino ul. Lipowa w Murowie.

Rejon służbowy numer 46 - st. sierż. Mateusz Gnap, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 327,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki46@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Bukowo wszystkie
Dębiniec wszystkie
Kały wszystkie
Morcinek wszystkie
Nowe Budkowice wszystkie
Stare Budkowice wszystkie
Wojszyn wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania i spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, a także niszczenia mienia, które występuje w rejonie boiska LZS ul. Opolska w Starych Budkowicach.