Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim - Kontakt - KMP Opole

Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim

KOMISARIAT POLICJI W DOBRZENIU WIELKIM:

46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 54

Komendant: podkom. Bogusław Walkowicz - tel. 774032490

Dyżurny: tel. 77 403 24 90, faks 77 406 56 23 - służba całodobowa

DZIELNICOWI:

Kierownik Dzielnicowych: asp. szt. Arkadiusz Papiewis, tel. 77/403-24-90

Rejon służbowy numer 39 - st. asp. Marek Godecki, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 104,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki39@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Dobrzeń Mały wszystkie
Dobrzeń Wielki wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu, a także kradzieży paliwa, które występują w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Opolska 49 rejon stacji paliw CIRCLE K".

Rejon służbowy numer 40 - asp. Krzysztof Załuski, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 117,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki40@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Chróścice wszystkie
Kup wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na niestosowaniu się do zakazu parkowania poza miejscami wyznaczonymi w rejonie szpitala w miejscowości Kup ul. Karola Miarki 14, a także niestosowania się przez kierujących do zmiany organizacji ruchu polegającej na utworzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Karola Miarki.

Rejon służbowy numer 41 - w zastępstwie st.sierż. Wojciech Gieża, tel. kom. 514 819 203,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki41@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Karłowice wszystkie
Kolonia Popielowska wszystkie
Kurznie wszystkie
Popielów wszystkie
Rybna wszystkie
Stare Kolnie wszystkie
Stobrawa wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2020. do 30.06.2020 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, które występują w miejscowości Popielów - rejon szkoły podstawowej przy ulicy Powstańców oraz przyległego boiska „Orlik".

Rejon służbowy numer 42 - st. sierż. Wojciech Gieża, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 203,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki42@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Kaniów wszystkie
Kuźnica Katowska wszystkie
Lubienia wszystkie
Nowe Siołkowice wszystkie
Stare Siołkowice wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2020. do 30.06.2020 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, oraz kierowania pojazdami przez osoby nietrzeźwe, które występują w miejscowości Kaniów rejon sklepu przy ul. Wiejskiej.

Rejon służbowy numer 43 - asp. Łukasz Bernacki, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 215,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki343@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Biadacz wszystkie
Kępa wszystkie
Kolanowice wszystkie
Luboszyce wszystkie
Łubniany wszystkie
Masów wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska polegającego na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, spożywaniu alkoholu, oraz zaśmiecaniu i dewastacji mienia, które występują w miejscowości Łubniany w rejonie przystanku PKS i przyległego skweru u zbiegu ulicy Opolskiej i Dworcowej.

Rejon służbowy numer 44 - asp. Robert Walos, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 321,
e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki44@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Brynica wszystkie
Dąbrówka Łubniańska wszystkie
Grabie wszystkie
Jełowa wszystkie
Kobylno wszystkie
Kobylno Niwa wszystkie
Kosowce wszystkie
Surowina wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu, a także kradzieży paliwa, które występują w miejscowości Jełowa ul. Opolska rejon stacji paliw PKN „ORLEN".

Rejon służbowy numer 45 - asp. szt. Waldemar Szyporta, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 306,

e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki45@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Czarna Woda wszystkie
Grabczok wszystkie
Grabice wszystkie
Kęszyce wszystkie
Kupilas wszystkie
Mańczok wszystkie
Młodnik wszystkie
Murów wszystkie
Okoły wszystkie
Radomierowice wszystkie
Święciny wszystkie
Zagwiździe wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska polegającego na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, spożywaniu alkoholu, oraz zaśmiecaniu i dewastacji mienia, które występują w miejscowości Zagwiździe ul. Lipowa w rejonie sklepu spożywczego i przyległego skweru.

Rejon służbowy numer 46 -  sierż. sztab.Mateusz Gnap, tel. 77 403 24 90, tel. kom. 514 819 327,

e-mail: dzielnicowy.dobrzenwielki46@op.policja.gov.pl

Miejscowość (ulica):
Bukowo wszystkie
Dębiniec wszystkie
Kały wszystkie
Morcinek wszystkie
Nowe Budkowice wszystkie
Stare Budkowice wszystkie
Wojszyn wszystkie

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania czynów polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecaniu i zakłócaniu ładu i porządku publicznego, a także kierowania znajdując się pod wpływem alkoholu, które występują w miejscowości Nowe Budkowice rejon stacji paliw przy ul. Dworcowej 10a.