Komenda Miejska Policji w Opolu - Kontakt - KMP Opole

Komenda Miejska Policji w Opolu

Nazwa Stanowisko Telefon Faks
podinsp. Rafał Drozdowski p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Opolu 774222542 774222544
kom. Rafał Lejczak p.o. I Zastępcy Komendanta Miejski Policji w Opolu 774222542 774222544
kom. Roman Pokracki p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu 774222575 774223574

Dyżurny

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu                                             

e-mail: dyzurny.op@op.policja.gov.pl

774222545

774222544

podinsp.Marek Lekki

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Opolu 774222575 774223574
  Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 774222553 774223513
  Naczelnik Wydziału Kryminalnego 774222564 774222661
podinsp. Michał Karoński Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Opolu 774223593 774223594
kom. Arkadiusz Stępniak Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Opolu 774222586 774223584