Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Opolu - Kierownictwo - KMP Opole

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Opolu

 p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Opolu

podinsp. Rafał Drozdowski

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Opolu

kom. Rafał Lejczak