Policjanci z Opola podsumowali swoją pracę - Aktualności - KMP Opole

Aktualności

Policjanci z Opola podsumowali swoją pracę

Data publikacji 26.01.2018

Policjanci z Opola podsumowali 2017 rok. Podczas odprawy służbowej z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jarosława Kalety, Komendant Miejski Policji w Opolu ocenił stan bezpieczeństwa i wyniki pracy za 2017 rok. W odprawie uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury oraz Straży Miejskiej. Z przedstawionych danych wynika, że w Opolu wzrosła ogólna wykrywalność najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw, przy jednoczesnym spadku ich występowania. Dodatkowo nasi policjanci odzyskali mienie pochodzące z przestępstwa o wartości przekraczającej 3 000 000 złotych.

23 stycznia 2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu odbyła się narada roczna. Komendant Miejski Policji podinsp. Bogdan Piotrowski omówił wyniki pracy funkcjonariuszy w roku 2017.

Opole nadal jest jednym z najbezpieczniejszych miast wojewódzkich w kraju. Zwłaszcza cieszą wyniki w kategorii 7 najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw, tj.: rozbojów, pobić i bójek, włamań, kradzieży, zniszczeń mienia i uszkodzeń ciała. Tam – we wszystkich kategoriach – zanotowaliśmy spadek liczby tych przestępstw, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności. W roku 2017 było ich łącznie 2 163, a wykrywalność sięga blisko 60%. Co warte podkreślenia, kryminalni nie tylko zatrzymują sprawców, ale i odzyskują skradzione mienie. Jego wartość w ubiegłym roku przekroczyła 3 000 000 złotych.  

Widać również poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. W 20 śmiertelnych wypadkach drogowych zginęło 20 osób. To o 6 ofiar mniej niż w roku 2016. Łączna suma wypadków drogowych również była mniejsza – w 2017 to 307 wypadków. Tutaj notujemy spadek o 24 w stosunku do roku poprzedniego. Policjanci ruchu drogowego przeprowadzili 84 048 badań na zawartość alkoholu – z tej liczby 403 kierowców zdecydowało się na jazdę pod wpływem alkoholu. To o 4 więcej niż w 2016 roku, jednak przy wzroście ilości badań o blisko 4 000.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na tym interaktywnym narzędziu, od września 2016 roku, odnotowaliśmy  już ponad 3 500 zgłoszeń. Policjanci potwierdzili ponad 1/3 z nich, i te miejsca w sposób szczególny są pod nadzorem policyjnych patroli.

  • Narada roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu #4
  • Narada roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu #5
  • Narada roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu #6
  • Narada roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu #3
  • Narada roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu #2
  • Narada roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu #1