Aktualności

"Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - debata policjantów i samorządowców

Data publikacji 20.12.2017

To już kolejne spotkanie policjantów i samorządowców z naszego powiatu. Komendant Miejski Policji w Opolu zaprosił do siebie szefów podległych mu komisariatów oraz przedstawicieli władz lokalnych. Debata była okazją do podsumowania całego roku oraz zarysowania planów na przyszłość - w myśl jej hasła: „Bezpieczeństwa to nasza wspólna sprawa”.

W Komendzie Miejskiej Policji w Opolu spotkali się samorządowcy z powiatu, policjanci, strażnicy miejscy i strażacy.  Gospodarzem debaty był podinsp. Bogdan Piotrowski  - Komendant Miejski Policji w Opolu. Uczestniczyli w niej także zastępcy komendanta miejskiego, komendanci opolskich komisariatów oraz szefowie komisariatów w Niemodlinie, Ozimku i Dobrzeniu Wielkim a także funkcjonariusze odpowiadający za profilaktykę oraz ruch drogowy w powiecie opolskim. Komendę Wojewódzką Policji reprezentował naczelnik Wydziały Prewencji nadkom. Hubert Adamek. Z ramienia władz samorządowych przyjechali wójtowie oraz burmistrzowie z jednostek terytorialnych powiatu opolskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Opola.

Ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy miejskiej zreferowali komendanci podległych komisariatów. Samorządowcy mogli dowiedzieć się między innymi o ilości zanotowanych przestępstw, stopniu ich wykrywalności czy najważniejszych realizacjach kryminalnych. Funkcjonariusze zaprezentowali główne obszary aktywności w obszarze profilaktyki społecznej oraz zagrożenia zdiagnozowane dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

W myśl hasła debaty: „Bezpieczeństwo to nasz wspólna sprawa”, głos zabrali także samorządowcy. Przedstawiciele władz lokalnych sugerowali wskazane im przez mieszkańców miejsca oczekiwanej i wzmożonej aktywności policjantów – głównie w zakresie wykroczeń w ruchu drogowym. Było to już ostatnie tego typu spotkanie w tym roku, podsumowujące dotychczasową współpracę służb i samorządów.

  • "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - debata policjantów i samorządowców #1
  • "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - debata policjantów i samorządowców #3
  • "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - debata policjantów i samorządowców #4
  • "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - debata policjantów i samorządowców #5
  • "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - debata policjantów i samorządowców #6
  • "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - debata policjantów i samorządowców #7
  • "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - debata policjantów i samorządowców #8
  • "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - debata policjantów i samorządowców #9
  • "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - debata policjantów i samorządowców