Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Opolu - Kierownictwo - KMP Opole

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Opolu

 Komendant Miejski Policji w Opolu

mł. insp. Rafał Drozdowski

 

 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Opolu

nadkom. Rafał Lejczak

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Opolu

mł. insp. Zbigniew Stanowski