Aktualności

Kolejne kontrole nauki jazdy ,,L”

Data publikacji 16.03.2023

W związku z rosnącą liczbą instruktorów nauki jazdy, a także przedsiębiorców prowadzących szkolenia kandydatów na kierowców, do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji docierają niepokojące sygnały świadczące o nieprzestrzeganiu podstawowych zasad towarzyszących szkoleniu. Dlatego też nasi policjanci przeprowadzili wczoraj (15 marca) nasilone działania kontrolno-prewencyjne. Wszystko po to, aby przyszły kierowca miał pewność, że w sposób rzetelny zostanie przygotowany do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej.

Głównym celem działań przeprowadzanych przez opolskich policjantów,  jest egzekwowanie przepisów związanych z prowadzeniem przez właściwe podmioty szkolenia kandydatów na kierowców. W przypadku takiej kontroli, sprawdzeniu podlega przede wszystkim ważność uprawnień instruktora i przedsiębiorców do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Policjanci sprawdzali prawidłowość wpisu w dowodzie rejestracyjnym oznaczonym literą "L" oraz ważność badań technicznych.

W przypadku pojazdów służących do nauki jazdy, bardzo ważne jest spełnienie  dodatkowych warunków technicznych, które w sytuacji zagrożenia pozwolą instruktorowi podjąć szybką reakcję. Kursant powinien posiadać przy sobie kartę szkolenia w której zawarta jest informacja o zaliczeniu części teoretycznej i z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Tylko wówczas może przystąpić do części praktycznej kursu.

Podczas wczorajszych działań nasi policjanci przeprowadzili 35 takich  kontroli. W jednym przypadku instruktor nie posiadał uprawnień do prowadzenia nauki jazdy, o czym zawiadomiliśmy wydział komunikacji. W sprawie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Poza nasilonymi działaniami prowadzonymi co pewien czas, policjanci w trakcie codziennej służby również kontrolują pojazdy nauki jazdy!

Powrót na górę strony